Monthly Archives: November 2013

Future Shorts, Tampere Architecture Week, 21.9.2014

Future Shorts, Tampere Architecture Week

21.9.2014
Bar 931, Tampere

Minimal Romantic is shown as part of the Future Shorts Programme in Tampere Architecture Week.

Distribution: AV-arkki
tamperearchitecture.com/

Posted in Current, Screenings |

Nordisk Panorama, Malmö Konsthall,19.-24.9.2014

Nordisk Panorama, Malmö Konsthall, Hal C

19.-24.9.2014

Minimal Romantic is shown as part of the Nordic Art Film Programme in the Nordisk Panorama Film Festival.

Distribution: AV-arkki
nordiskpanorama.com/art-films/

Posted in Current, Group shows, Screenings |

Espoo Ciné, 27.8.2014

Espoo Ciné

27.8.2014

Espoo Ciné in co-operation with Av-arkki are presenting Woolyworld (2003)

in Espoo Ciné and 25 years celebration of Av-arkki program.

 

Posted in Current |

Visibility, Gallery Sinne, Helsinki, 30.5.- 29.6. 2014.

VISIBILITY

Gallery Sinne, Helsinki
30.5.- 29.6. 2014

 

sinne.proartibus.fi/
Read more...

 

My work usually starts from observations of the urban scene; I notice changes in built-up areas and I then choose to work with objects that seem to say something about our time.
Sari Palosaari

In the Visibility exhibition Sari Palosaari continues her investigation of people and the city. These are everyday images and views of the cityscape. She makes use of the structures and scenes that whizz by anonymously when she is commuting around the city. These buildings lack character and vision, but in their sheer numbers and monotonous repetition they add their own contribution to their surroundings.

Palosaari’s sculptures are made out of architectural elements that she brings into the gallery space. She makes use of the architectural underpinnings of the space and also work with scale, which in turn involves a play with distance and presence. Placed inside the constructions are materials and objects, with neither plan nor design. The videoworks in the exhibition are like pared-down, stylised diary entries. These are subtle perceptions that have stuck to the artist’s retina. Her material studies and carefully selected details of the cityscape inspire us to open up our senses to our surroundings, to listen to their whisperings and insinuations.

Palosaari has a distinctive feeling for breaking loose the stories that are hidden within the various materials. By calling into question the material’s role, function and location in our built environment she creates an image of the human being of our time. The silhouette that emerges bears the mark of short-sighted decision making, in which rapid economic solutions are given priority over practical, innovative artistic ambitions. The new urban milieu is thus not a solution to a previously existing problem, but a totally new problem in itself.

In the Visibility exhibition Palosaari works with transparent building materials. These are primarily employed in public buildings and for commercial purposes, but have now also spread to residential areas. The use of transparent elements in a housing context shifts the boundary of the public ever closer to the intimate, and vice versa. At the same time, changes are occurring in social structures, and we are now compelled to reflect on a number of levels on what kind of impression we give of ourselves and how we observe others. This raises questions about revealing and concealing, and about visibility and seeing. These questions are also linked to the underlying premises for the exhibition; the body, the space, the framework and the gesture.

Markus Åström

 

***
Integritet – en förlorad dyrgrip?

Observationer ur vardagen utgör stommen för Sari Palosaaris konstnärliga uttryck. Dem använder hon för att reflektera över den numera ofta hårfina skiljelinjen mellan det privata och det allmänna, med and­ra ord över frågan om integritet.

Integritet är det dyrbaraste och sist och slutligen också det enda en människa kan äga. I dagens översocialiserade samhälle faller detta lätt i glömska och ersätts av strävan efter en tanklös öppenhet utan förbehåll. Sari Palosaari uppmärksammar det som av tradition har gömts undan, triviala om än nödvändiga och till synes självfallna fragment. De får här symbolisera företeelser som förr ansågs alltför intima för främmande ögon men som nu villigt blottas för vem som helst.

De arkitektoniska elementen är neutralt formade och smälter samman med rummets fysiska verklighet. Det är som om det skulle vara fråga om ett slags mellanrum, någonting som håller på att bli till eller som lämnats åt sitt öde.

Endast spåren efter människan återstår. Dem ser man som kvarglömda ting på en balkong där någonting inte riktigt stämmer. De väggar som tidigare skyddade för insyn har efter dagens nya sedvänjor gjorts i glas som i stället för att dölja snarare blir en inbjudan. Paradoxalt nog har persiennerna på den övre delen omsorgsfullt dragits för.

Ambivalensen är uppenbar och illustrerar väl de motsatta budskap som även i övrigt präglar vår tid. Balkongscenen skulle tillsammans med de i övrigt jordnära elementen funge­ra ännu bättre med en verklighetstrogen skala i stället för den lätt absurda reduceringen.

Realismen till trots utmärks rummet av det drömska och dröjande. I rörliga bilder gestaltas en närvaro som förblir bortom definitioner. En tunn hinna, verklig eller imaginär, tycks uppenbara sig mellan betraktaren och det hon ser. För att ytterligare betona frågan om närvaro och skiftningar av perspektiv poängteras plötsligt existensen av ett fönsterglas.

På tv-skärmen uppstår det en serie flyktigt måleriska skeenden som inleds där och får en fortsättning i galleriets stora fönster. Också på dem har satts en tunn hinna som löser upp de realistiska rörelserna på gatan utanför och transformerar dem till ett eteriskt skådespel, ständigt pågående och fyllt av efemär poesi. Det tillfälliga förenas med det mera bestående och resulterar i sporadiska förtätningar.

Leena Kuumola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Current, Solo shows |